https://www.facebook.com/autocamposek2021/

Ubytovací řád

Provozovatel:

Město Osek, Zahradní 246, 41705 Osek, IČ: 00266558, tel.: 417 837 202

Správce:

Služby města Oseka, s.r.o., Zahradní 246, 417 05 Osek, IČO: 25436171, tel: 417 838 328

Provozní doba recepce:

DUBEN–ŘÍJEN

  • Každý den 8:00 – 20:00, polední pauza 12:00 - 13:00

V případě nutnosti (mimo provozní dobu) volejte tel. č. 774 719 631

1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněná místa pro stany, karavany a chatky v areálu ATC. Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.

2. a) V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu nahlásí na recepci a předloží průkaz totožnosti.

    b) Po přihlášení k pobytu a vyplnění karty hosta, obdrží každý ubytovaný rekreant vratné čipy k otevření závory, k sociálnímu zařízení, ke kuchyňce, a Povolenku k vjezdu do ATC (vystavenou recepcí), kterou viditelně připevní na palubní desku motorového vozidla, karavanu nebo okna, z důvodu stálé kontroly. Při ztrátě čipu se platí poplatek dle ceníku.

3. a) Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hod. Hosté jsou povinni opustit chatku nebo místo pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hod. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné, po dohodě, ubytování před výše uvedenou hodinou.

    b) Rekreant si může délku pobytu prodloužit dle kapacity kempu. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, postupuje se dle storno podmínek.

4. Pracovník recepce přiděluje hostům chatky, prostor pro kempování nebo stání karavanu dle objednávky nebo dohody.

5. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

6. Po převzetí ubytovacích prostor si host ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí recepci.

7. Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

8. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a karavany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

9. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb kempu.

10. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

11. V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné po dohodě s provozovatelem kempu změnit dobu nočního klidu.

12. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd, a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod.

13. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.

14. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník v recepci, zde odevzdá čipy, povolenky a klíče od chaty.

15. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

16. Hasící přístroje jsou k dispozici na budově recepce.

 

 Platební a storno podmínky ATC Osek:

MOŽNOSTI PLATBY

  1. Veškeré platby (zálohy, doplatky) lze uhradit online platební kartou přes platební bránu, bankovním převodem, v hotovosti či platební kartou v recepci.

PODMÍNKY REZERVACE UBYTOVÁNÍ V CHATÁCH A NAŠICH STANECH

  1. Rezervovat ubytování je možné prostřednictvím našich webových stránek, serverů našich partnerů, telefonicky nebo e-mailem.
  2. Po provedení rezervace je zákazníkovi zaslán zálohový list na částku 50 % z celkové ceny pobytu. Splatnost listu je 3 dny od vystavení. Rezervace je závazně potvrzena až po připsání částky na účet provozovatele. Pokud není částka připsána na účet provozovatele do splatnosti listu, rezervace bude zrušena. Upozorňujeme hosty, že bankovní převod ze zahraničí může trvat i více pracovních dní.
  3. Rezervace vytvořené v době kratší než 14 dní před příjezdem jsou splatné okamžitě online platební kartou ve výši celkové ceny pobytu.
  4. Úhrada všech druhů pobytů (vč. školních skupin) probíhá nejpozději v den ubytování.

 STORNO PODMÍNKY

  1. Zákazník má právo zrušit standardní rezervaci nejpozději do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 300,- Kč za každou rezervaci.
  2. Pokud dojde ke stornování pobytu v době kratší než 30 dní, záloha i případný doplatek propadají ve prospěch provozovatele a tím zaniká nárok na jejich vrácení.
  3. Po uhrazení rezervace (i v případě speciálních akčních cen) nemá zákazník nárok na vrácení peněz za pobyt ani v případě zrušení pobytu v jeho průběhu.

DOPORUČUJEME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM SJEDNAT SI PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNO DOVOLENÉ. BLIŽŠÍ INFORMACE V JEDNOTLIVÝCH POJIŠŤOVNÁCH.          

www.autocamposek.cz

tel : +420 774 719 631

autocamp@osek.cz

Přejeme všem návštěvníkům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás.

Tento provozní řád byl schválen Radou města dne 12.03.2024 pod č. usnesení RM/94/2024  platný od 12.03.2024.

Důležitá telefonní čísla:

 
Recepce Autocampu     +420 774 719 631
Městský úřad Osek   +420 417 837 202
Služby města Oseka  +420 417 838 328
Městská policie      + 420 777 735 202
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie ČR  158
Certifikát
Autocamp Osek v Oseku hodnocení