Provozní řád


Provozovatel ATC: Město Osek, IČ 266 558, Zahradní 246, 417 05 Osek

Správce areálu: Správa městských sportovišť, organizační složka Města Osek

Provozní doba recepce:

Květen – září

  •      Každý den: 8:00 – 20:00
  •      Polední přestávka: 12:30 – 13:00

Duben, říjen

  •      PO – PÁ: 9:00 – 15:00 (poté na telefonu)
  •      SO – NE: Zavřeno, pouze pohotovost na tel.                                 

V případě nutnosti (mimo provozní dobu) volejte tel. č. 774 719 631

1. Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněná místa pro stany, karavany a chatky v areálu ATC. Je závazný pro všechny, kteří zde pobývají. Každá osoba, která poruší Provozní řád kempu, může být z areálu vykázána bez náhrady.

2. a) Host objednává ubytování v ATC ústně, telefonicky, emailem či online rezervací. Objednávka je akceptována po zaplacení zálohy ve výši aspoň 20% (minimálně 200Kč) z částky za ubytování. Záloha musí být uhrazena bankovním převodem do 14 -ti dnů, od doručení zálohového listu, na účet provozovatele, v případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

    b) Host uhradí doplatek ceny ubytování v den nástupu na recepci hotově nebo platební kartou.

3. a) V ubytovacím zařízení se může ubytovat pouze osoba, která se při příchodu nahlásí na recepci a předloží průkaz totožnosti.

     b) Po přihlášení k pobytu a vyplnění karty hosta, obdrží každý ubytovaný rekreant vratné čipy k otevření závory, k sociálnímu zařízení, ke kuchyňce, a Povolenku k vjezdu do ATC (vystavenou recepcí), kterou viditelně připevní na palubní desku motorového vozidla, karavanu nebo okna, z důvodu stálé kontroly. Při ztrátě čipu se platí poplatek dle ceníku.

    c) Návštěvník obdrží identifikační náramek, který je povinen nosit na viditelném místě. Díky tomuto náramku se také dostane bezplatně na městské koupaliště, které je od areálu pár metrů. Při ztrátě náramku se platí poplatek dle ceníku.

4. a) Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je ubytování zajišťováno od 14 hod. Hosté jsou povinni opustit chatku nebo místo pro stany a karavany nejpozději v den skončení pobytu do 10 hod. V případě, že jsou ubytovací prostory připraveny dříve, je možné, po dohodě, ubytování před výše uvedenou hodinou.

   b) Rekreant si může délku pobytu prodloužit dle kapacity kempu. Jestliže rekreant nenastoupí pobyt v řádném termínu nebo zruší pobyt v jeho průběhu, postupuje se dle storno podmínek.

5. Pracovník recepce přiděluje hostům chatky, prostor pro kempování nebo stání karavanu dle objednávky nebo dohody.

6. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.

7. Po převzetí ubytovacích prostor si host ve vlastním zájmu zkontroluje jejich vybavenost a nezávadnost. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí recepci.

8. Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.

9. Ubytovaní v kempu jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a karavany mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných.

10. Host má právo používat veškeré zařízení ubytovací jednotky a služeb kempu.

11. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.

12. V době od 22 hod. do 7 hod. je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních a společenských akcí je možné po dohodě s provozovatelem kempu změnit dobu nočního klidu.

13. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod.

14. Za věci volně odložené provozovatel kempu neručí.

15. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník v recepci, zde odevzdá čipy, povolenky a pracovník recepce znehodnotí náramek.

16. Za dodržení provozního řádu zodpovídá správce kempu.

17. Hasící přístroje jsou k dispozici na budově recepce.

Storno podmínky:


1. Zákazník má právo zrušit rezervaci i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 100,- Kč za rezervaci.

2. Pokud dojde ke stornování pobytu v kratší době než 30 dní, záloha propadá ve prospěch Poskytovatele a tím zaniká nárok na její vrácení.

3. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno Poskytovateli.

4. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (např. úmrtí v rodině, závažná nemoc, atd.)

5. Po zaplacení 100 % ceny za ubytování a následného zrušení v průběhu, nemá host nárok na vrácení peněz za pobyt.

 

Přejeme všem návštěvníkům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás.

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Osek č. 255/2016 ze dne 26.10.2016.

Důležitá telefonní čísla:

 
Recepce Autocampu     +420 774 719 631
Městský úřad Osek   +420 417 837 202
Správa městských sportovišť    sms@osek.cz
Městská policie      + 420 777 735 202
Záchranná služba 155
Hasiči 150
Policie ČR  158
Certifikát
Certifikát Autocamp osek
Samolepka Autocamp osek